Občni zbor KUD Primož Trubar

Predsednik sklicuje občni zbor Kulturnega društva Primož Trubar Velike Lašče, ki bo v četrtek, 22. marca, ob 19.30, v Levstikovem domu v Velikih Laščah. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov občnega zbora. Poročilo o delu v letu 2017 in plan društva za…

RAZPIS: Najdihojca 2018

19. festival otroškega gledališča v Velikih Laščah Levstikov dom Velike Lašče, petek, 6. aprila 2018 NAJDIHOJCA je enodnevni festival otroškega gledališča v Velikih Laščah, ki ga je oblikoval Zavod Parnas, v letošnjem letu pa ga prireja KUD Primož Trubar s…