KUD Primož Trubar

Prosvetno društvo v Velikih Laščah je bilo ustanovljeno leta 1945 in je nadaljevalo tradicijo nekdanjih Orlov in Sokolov, v KUD Primož Trubar pa se je preimenovalo leta 1951 ob svečanostih, povezanih s 400 letnico izida prve slovenske knjige. Tedaj je bila v novem kulturnem domu uprizorjena prva od velikih predstav, ki ostajajo v spominu generacij krajanov – Levstikova in Kreftova zgodovinska tragedija Tugomer. KUD Primož Trubar z občasnimi padci in vzponi, značilnimi za vsakršna društva, deluje torej od leta 1951.

Društvo je organiziralo gostovanja amaterskih gledaliških skupin, Drame SNG Ljubljana, Slovenskega mladinskega gledališča, opernih pevcev (Ladko Korošec, Zlata Ognjanovič, Marcel Ostaševski), gledaliških igralcev ( Stane Sever, Andrej Kurent, Branko Miklavc, Rudi Kosmač, Janez Albreht, Ivanka Mežan, Polde Bibič, Marjana Brecelj, Jerca Mrzel, Jurij Souček, Danilo Benedičič, Iva Zupančič, Tone Gogala, Katja Levstik), pevcev zabavne glasbe (Andrej Šifrer, Adi Smolar, Jani Kovačič), pevskih zborov (Ljubljanski oktet, New swing kvartet, Consortium musicum, Komorni zbor AVE), pihalnega kvinteta RTV Slovenija, Ljubljanskega godalnega kvarteta, radijske izvedbe opere Telmah skladatelja Darjana Božiča, javnih radijskih oddaj Koncert iz naših krajev in Prizma optimizma,  klubske in literarne večeri z udeležbo slovenskih pisateljev in pesnikov Josipa Vidmarja, Bratka Krefta, Igorja Torkarja, Jožeta Javorška, Rudija Šeliga, Nika Grafenauerja, Jožeta Snoja, Tomaža Šalamuna, Toneta Partljiča, Matjaža Kocbeka, Matjaža Kmecla, Draga Jančarja, Cirila Zlobca, Vladimirja Kavčiča, Toneta Pavčka, Toneta Kuntnerja.

Društvo je v letih 1986 1996 upravljalo s Trubarjevo domačijo na Rašici.

Društvo je 12.11.1993 postavilo doprsni kip Jožetu Javoršku ob vhodu v gostilno “Pri Kuklju”.

Društvo je več let skrbelo za knjižnico v Levstikovem domu.

Društvo zagotavlja tehnične storitve na vseh prireditvah v Levstikovem domu in skrbi za njegovo vzdrževanje.

GOSTOVANJA

Dramska skupina je gostovala v številnih krajih po Sloveniji, v Celovcu (Avstrija) in Štandrežu (Italija).

Moški pevski zbor je nastopal v Bazovici pri Trstu, na Dunaju in v številnih krajih po Sloveniji, razen tega se je desetletja udeleževal pevskega tabora v Šentvidu.

NAGRADE

Društvo je leta 1989 prejelo priznanje Osvobodilne fronte slovenskega naroda.

Na Linhartovem srečanju gledališčih skupin je društvo leta 2006 prejelo priznanje (Matička) za izvirno uprizoritev Junteza.

VODSTVO DRUŠTVA

Društvo so doslej vodili: Jernej Malovrh, Anton Kušlan, Anton Strah Viktor Ščukovt, Jože Smolej, Niko Valjavec, Zdenko Samsa, Janez Gruden, Miodrag Basailović, Mirko Modic, Matjaž Gruden, Gregor Grešak.

Sedanji predsednik društva je Matjaž Gruden.