Študijski krožek »NAŠ KRAJ VČERAJ, DANES, JUTRI«

UČENJE VSE ŽIVLJENJE

Univerza za tretje življenjsko obdobje Velike Lašče

Mentorica: mag. Barbara Pečnik

Študijski krožek Naš kraj včeraj, danes, jutri z novembrom pričenja že svoje enajsto študijsko leto. Pričel je delovati v šolskem letu 2005/2006 pod imenom Znamenitosti našega kraja in smernice njegovega razvoja in pod okriljem Ljudske univerze Kočevje. Z ustanovitvijo UTŽO Velike Lašče leta 2009 je postal njen sestavni del. Dobil je novo ime, osrednja vsebinska nit pa se je ohranila vse do danes. Število članov se je preko vseh teh let vztrajno povečevalo. Skupina trenutno šteje 14 članov, kar je med velikolaškimi študijskimi krožki zelo lepa številka.

In kaj udeleženci študijskega krožka počnejo na svojih srečanjih? Udeleženci študijskega krožka spoznavajo lokalno okolje v preteklosti in sedanjosti. Spoznavajo zgodovino, etnološke posebnosti, navade in običaje ljudi nekdaj in danes. Skupina zajema tako domačine kot priseljene prebivalce Velikih Lašč. Med seboj se bogatijo z lastnimi izkušnjami iz življenja v kraju oziroma izven njega. Poleg predavanj in uvodnih predstavitev tem delo vključuje samostojno raziskovanje posameznih vsebin, oglede zbirk kulturne dediščine v lokalnem okolju, oglede aktualnih razstav in terensko zbiranje ustnega izročila. Veliko prostora pa je tudi za druženje.

V zadnjih dveh šolskih letih je posebna pozornost namenjena oblikovanju primerov sprehodov po velikolaških krajih, izhajajoč iz osebnih srečanj, doživetij in spominov udeležencev. Oblikovali in izvedli smo naslednje sprehode: S Podplane na Veliko Slevico, Po Rimski cesti od Velikih Lašč do Ponikev in nazaj, Razgledišča Turjaške pokrajine, Na potep po Malih Laščah, idr.

V BABNO POLJE BOGU PRED HRBET: Spomladanski potep študijskega krožka Naš kraj včeraj, danes, jutri (15. 4. 2019)

Foto: Barbara Pečnik & Andrej Fele