PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH KROŽKOV: ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 – zimski semester

PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH KROŽKOV: ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 – zimski semester

NAŠ KRAJ VČERAJ, DANES, JUTRI

Mentorica: mag. Barbara Pečnik

Udeleženci študijskega krožka spoznavajo lokalno okolje v preteklosti in sedanjosti. Spoznavajo zgodovino, etnološke posebnosti, navade in običaje ljudi nekdaj in danes. Med seboj se bogatijo z lastnimi izkušnjami iz življenja v kraju ter izven njega. Poleg predavanj in uvodnih predstavitev tém delo vključuje samostojno raziskovanje posameznih vsebin, oglede zbirk kulturne dediščine v lokalnem okolju in oglede aktualnih razstav.

V zadnjem letu je bila posebna pozornost namenjena sosednjim Blokam, od tam pa se bo obravnava razširila na sosednjo cerkniško in loško pokrajino.

Termin in lokacija: ponedeljek, 16.00–17.30 na Trubarjevi domačiji na Rašici

Začetek: 5. november 2018

FILOZOFIJA ZA VSAKDANJE ŽIVLJENJE

Mentor: Uroš Cankar

Filozofija je najstarejša veda, iz katere izhajajo vse ostale. Na srečanjih udeleženci ne bodo obravnavali in prebirali zahtevnih filozofskih besedil, temveč bodo predvsem skozi razpravo obravnavali stara filozofska vprašanja v sodobnem družbenem kontekstu. Izhajali bodo iz skupnih izkušenj in po potrebi vključevali filozofske mislece ter ugotavljali, kaj nam lahko ponudijo za današnji čas. Tematsko bo poudarek na etičnih problemih in problemih, ki izhajajo iz razmerja med posameznikom in skupnostjo. Udeleženci bodo skupaj z mentorjem iskali tudi odgovor na vprašanje, kako plodno sobivati kljub različnim nazorom in interesom.

Termin in lokacija: torek, 16.00–17.30 na Trubarjevi domačiji na Rašici

Začetek: 16. oktober 2018

RAČUNALNIŠKI KROŽEK

Mentor: Matjaž Klančar

Vsebina: Vsebina računalniškega krožka se bo tokrat prilagajala željam in potrebam udeležencev, tako da bo primerna tako za začetnike kot tudi za tiste, ki bi želeli poglobiti in nadgraditi že pridobljeno znanje o uporabi računalnika ter pametnih telefonov in tablic.

Termin in lokacija: sreda, 18.00–19.30, Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče

Začetek: 17. oktober 2018

LITERARNA SKUPINA KUD Primož Trubar Velike Lašče

Mentorica: mag. Ana Porenta

Udeleženci literarne skupine ustvarjajo svoja lastna besedila in se z njimi predstavljajo na različnih prireditvah. Na mesečnih srečanjih se igrajo besedne igre in širijo besedni zaklad. Odzivajo se na različne izzive, letos se bodo z mentorico lotili pesemskih oblik in anekdot. Brali bodo odlomke znanih del in se navdihovali v skupinskih pogovorih in vajah za razvijanje ustvarjalnega mišljenja.

Termin in lokacija: enkrat mesečno ob četrtkih ob 17.00 uri, klubska soba Levstikovega doma, Velike Lašče

Začetek: 18. oktober 2018

LIKOVNE DELAVNICE

Mentorici: Urša Meke Sabol in Ana Meke

Delavnice so primerne za vse, ki imajo umetniško žilico, tako za začetnike kot za tiste z več znanja. Tudi v tem študijskem letu se bo kreativnost tako kot doslej še stopnjevala. Različne velikosti formatov, reciklaža in prelivanje barv, naključja in načrtovanja bodo spremljala izdelke, ki bodo spet prinesli nekaj novega.  S končnimi deli bodo udeleženke krožka skupaj z mentoricama vse skupaj povezale v nek logičen sistem likovnega izražanja in oblikovanja.

Termin: torek, 10.15–11.45 na sprotno dogovorjeni lokaciji

Začetek: 16. oktober 2018

POGOVORI Z ZDRAVNICO

Mentorica: Darinka Grmek Štrukelj

Udeleženci krožka bodo ob pomoči mentorice poglabljali razmišljanje o tem, ali si lahko sami zmanjšamo trpljenje, in kako, pri čemer igra pomembno vlogo pravilna komunikacija med ljudmi.

Termin in lokacija: dvakrat mesečno ob četrtkih, 17.00–18.30, klubska soba Levstikovega doma, Velike Lašče

Začetek: 11. oktober 2018

ČEBELARSKI KROŽEK

Mentor: Brane Borštnik

Pridobivanje teoretičnega znanja o čebelah in prenos tega znanja v prakso.

Termin in lokacija: praviloma vsak prvi petek v mesecu ali po dogovoru, 17.00–18.30, klubska soba Levstikovega  doma, Velike Lašče

Začetek: 10. oktober 2018

Informacije in prijave: Brane Borštnik,  tel. 031 336 905

ZELIŠČARSKE DELAVNICE

Mentorici: Ana Usenik in Darja Mlakar (Društvo Zapotok)

Vsebina: Na temo svet zdravilnih rastlin in začimb bodo organizirane 3 delavnice. Novembra 2018 bo glavna tema, kako zdravimo s hrano ali preprečujemo bolezni, februarja 2018 bo govora o tem, da ko gre za naše zdravje, samo želje niso dovolj, temveč je potrebno tudi ustrezno ukrepati, spomladi 2019 pa bo delavnica v naravi s spoznavanjem in nabiranjem zdravilnih rastlin.

Lokacija: klubska soba Levstikovega doma, Velike Lašče, zunaj v naravi

Začetek:  8. november 2018 ob 17. uri

 


 

Letna članarina UTŽO Velike Lašče znaša 5,00 eur

Prispevek za študijske krožke je 15,00 eur na semester (poravnan prispevek članom omogoča vstop na srečanja vseh študijskih krožkov).

Delavnice se izvajajo z doplačilom, ki je odvisno od članstva v UTŽO Velike Lašče.

Čebelarski krožek se bo izvajal v okviru Čebelarskega društva Velike Lašče.

 

Prijave in dodatne informacije:

KUD Primož Trubar Velike Lašče, UTŽO Velike Lašče, Stritarjeva cesta 1, 1315 Velike Lašče

telefon: 041 380 036 (Danica Cvetko)

spletna stran: https://kud.trubar.si

elektronska pošta: [email protected]

 

UTŽO Velike Lašče je članica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

Delovanje UTŽO omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Velike Lašče.