Občni zbor KUD Primož Trubar

Občni zbor KUD Primož Trubar

Predsednik sklicuje občni zbor Kulturnega društva Primož Trubar Velike Lašče, ki bo v

četrtek, 22. marca, ob 19.30, v Levstikovem domu v Velikih Laščah.

  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov občnega zbora.
  2. Poročilo o delu v letu 2017 in plan društva za leto 2018.
  3. Poročilo nadzornega odbora.
  4. Razrešitev in izvolitev organov društva.
  5. Razno.

Predsednik obljublja tradicionalne klobase, pico (tudi brezmesno, ker je post!) in pivo.