PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH KROŽKOV: ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 – letni semester

PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH KROŽKOV: ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 – letni semester

NAŠ KRAJ VČERAJ, DANES, JUTRI

Mentorica: mag.Barbara Pečnik

Udeleženci študijskega krožka spoznavajo lokalno okolje v preteklosti in sedanjosti. Spoznavajo zgodovino, etnološke posebnosti, navade in običaje ljudi nekdaj in danes. Med seboj se bogatijo z lastnimi izkušnjami iz življenja v kraju ter izven njega. Poleg predavanj in uvodnih predstavitev tém delo vključuje samostojno raziskovanje posameznih vsebin, oglede zbirk kulturne dediščine v lokalnem okolju in oglede aktualnih razstav.

Termin in lokacija: ponedeljek, 16.00–17.30 na Trubarjevi domačiji na Rašici

Začetek: 4. marec 2019

FILOZOFIJA ZA VSAKDANJE ŽIVLJENJE

Mentor: Uroš Cankar

Filozofija je najstarejša veda, iz katere izhajajo vse ostale. Na srečanjih bodo udeleženci predvsem skozi razpravo obravnavali stara filozofska vprašanja v sodobnem družbenem kontekstu. Izhajali bodo iz skupnih izkušenj in po potrebi vključevali filozofske mislece ter ugotavljali, kaj nam lahko ponudijo za današnji čas. Tematsko bo poudarek na etičnih problemih in problemih, ki izhajajo iz razmerja med posameznikom in skupnostjo. Udeleženci bodo skupaj z mentorjem iskali tudi odgovor na vprašanje, kako plodno sobivati kljub različnim nazorom in interesom.

Termin in lokacija: torek, 16.30–18.00 na Trubarjevi domačiji na Rašici

Začetek: 5. marec 2019

RAČUNALNIŠKI KROŽEK

Mentor: Matjaž Klančar s sodelavci

Vsebina: Vsebina tega krožka se prilagaja željam in potrebam udeležencev in je primerna tako za začetnike kot tudi za tiste, ki bi želeli poglobiti in nadgraditi že osvojeno  znanje o uporabi računalnika ter pametnih telefonov in tablic.

Termin in lokacija: sreda, 18.00–19.30, Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče

Začetek: 6. marec 2019

LITERARNA SKUPINA KUD Primož Trubar Velike Lašče

Mentorica: mag. Ana Porenta

Udeleženci literarne skupine ustvarjajo svoja lastna besedila in se z njimi predstavljajo na različnih prireditvah. Na mesečnih srečanjih se igrajo besedne igre in širijo besedni zaklad. Odzivajo se na različne izzive, letos se bodo z mentorico lotili pesemskih oblik in anekdot. Brali bodo odlomke znanih del in se navdihovali v skupinskih pogovorih in vajah za razvijanje ustvarjalnega mišljenja.

Termin in lokacija: enkrat mesečno ob četrtkih ob 17.00 uri, klubska soba Levstikovega doma, Velike Lašče

Začetek: 14. marec 2019

LIKOVNE DELAVNICE

Mentorici: Urša Meke Sabol in Ana Meke

Delavnice so primerne za vse, ki imajo umetniško žilico, tako za začetnike kot za tiste z več znanja, pri čemer se kreativnost udeležencev vsako leto stopnjuje.

Termin: torek, 10.15–11.45 na sprotno dogovorjeni lokaciji

Začetek: 5. marec 2019

POGOVORI Z ZDRAVNICO

Mentorica: Darinka Grmek Štrukelj

Udeleženci bodo na tem študijskem krožku ob pomoči mentorice razmišljali o tem, ali si lahko sami zmanjšamo trpljenje, in kako.

Termin in lokacija: dvakrat mesečno ob četrtkih, 17.00–18.30, klubska soba Levstikovega doma, Velike Lašče

Začetek: 7. marec 2019

FOTO-VIDEO ŠTUDIJSKI KROŽEK

Mentor: Niko Samsa

Vsebina: Osnove fotografije in računalniške obdelave, osnove snemalne tehnike s fotoaparatom.

Termin in lokacija: ponedeljek, 18.00-19.30, klubska soba Levstikovega doma v Velikih Laščah in terensko delo

Začetek: 1. april 2019

ČEBELARSKI KROŽEK

Mentor: Brane Borštnik

Pridobivanje teoretičnega znanja o čebelah in prenos tega znanja v prakso.

Termin in lokacija: vsak prvi petek v mesecu, 17.00–18.30, klubska soba Levstikovega  doma, Velike Lašče

Začetek: 1. marec 2019

Informacije in prijave: Brane Borštnik,  tel. 031 336 905

ZELIŠČARSKE DELAVNICE

Mentorici: Ana Usenik in Darja Mlakar (Društvo Zapotok)

Vsebina: V sklopu treh delavnic z naslovom Svet zdravilnih rastlin in začimb se bo tretja delavnica odvijala aprila ali maja v naravi s spoznavanjem in nabiranjem zdravilnih rastlin. Vključene bodo tudi dihalne in telesne vaje.

DRUGI DOGODKI IN PREDAVANJA

13. marca 2019 bo imel Gregor Šilc v klubski sobi Levstikovega doma v Velikih Laščah predavanje z naslovom Priprava grede za sejanje.

Konec marca bo v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo Velike Lašče izveden praktični prikaz obrezovanja sadnega drevja s teoretičnimi osnovami.

13. aprila 2019 bo organiziran obisk Krke d.d. Novo mesto ob njihovem dnevu odprtih vrat.

*************************************************************

Letna članarina UTŽO Velike Lašče znaša 5,00 eur. Prispevek za študijske krožke je 15,00 eur na semester (poravnan prispevek vam omogoča vstop na srečanja vseh študijskih krožkov). Delavnice se izvajajo z doplačilom.

Čebelarski krožek se izvaja v okviru Čebelarskega društva Velike Lašče.

Prijave in dodatne informacije:

KUD Primož Trubar Velike Lašče, UTŽO Velike Lašče, Stritarjeva cesta 1,

1315 Velike Lašče, telefon: 041 380 036 (Danica Cvetko)

spletna stran: https://kud.trubar.si/utzo/

elektronska pošta: [email protected]

UTŽO Velike Lašče je članica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

Izvajanje programa UTŽO sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Velike Lašče.