PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH KROŽKOV: ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 - letni semester

PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH KROŽKOV: ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 – letni semester

UČENJE VSE ŽIVLJENJE

Univerza za tretje življenjsko obdobje Velike Lašče

ŠTUDIJSKI KROŽKI IN DELAVNICE:

 

NAŠ KRAJ VČERAJ, DANES, JUTRI

Mentorica: mag. Barbara Pečnik

Udeleženci študijskega krožka spoznavajo lokalno okolje v preteklosti in sedanjosti. Spoznavajo zgodovino, etnološke posebnosti, navade in običaje   ljudi nekdaj in danes. Poleg predavanj in uvodnih predstavitev tem delo vključuje samostojno raziskovanje posameznih vsebin, oglede zbirk kulturne dediščine v lokalnem okolju, oglede aktualnih razstav in terensko zbiranje ustnega izročila. Veliko prostora je tudi za druženje.

Termin in lokacija: ponedeljek, 16.00–17.30 na Trubarjevi domačiji na Rašici

Začetek: 26. februar 2018

 

POGOVORI Z ZDRAVNICO

Mentorica: Darinka Grmek Štrukelj

Udeleženci bodo na tem študijskem krožku ob pomoči mentorice razmišljali o tem, ali si lahko sami zmanjšamo trpljenje, in kako.

Termin in lokacija: dvakrat mesečno ob četrtkih, 17.00–18.30, klubska soba Levstikovega doma, Velike Lašče

Začetek: 1. marec 2018

 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK

Mentor: Matjaž Klančar

Vsebina: Udeleženci bodo nadaljevali s  poglabljanjem in nadgradnjo že pridobljenega znanja o uporabi računalnika, različnih aplikacij (Microsoft Office, interneta, družbenih omrežij, e-pošte idr.), uporabi pametnih telefonov in tablic, pri čemer se bo vsebina programa prilagajala potrebam skupine.

Termin in lokacija: sreda, 18.00–19.30, Osnovna šola Velike Lašče

Začetek: 28. februar 2018

 

LITERARNA SKUPINA KUD Primož Trubar Velike Lašče

Mentorica: mag. Ana Porenta

Po ukvarjanju s poezijo in haikuji bodo udeleženci v 2. semestru navdih črpali tudi pri Cankarju. Razmišljali bodo o(b) njegovem ustvarjalnem opusu in tudi sami pisali črtice. Na pomlad se bo skupina skupaj z mentorico podala na kak izlet v naravo, kjer bodo pisali. Vsi, ki jih ta tematika zanima, naj ne čakajo na navdih, ampak naj se pridružijo skupini.

Termin in lokacija: enkrat mesečno ob četrtkih ob 17.00 uri, klubska soba Levstikovega doma, Velike Lašče

Začetek: 28. februar 2018

 

LIKOVNI ŠTUDIJSKI KROŽEK

Mentorica: Urška Meke

V tem študijskem letu bodo na srečanjih likovne skupine v ospredju razmišljanje o celostnem procesu slikanja (od skice do slike), uporaba različnih tekstur in slikanje na platno. Udeleženci se bodo spopadli tudi z likovnimi nalogami na podlagi upoštevanja likovne teorije, in z raznolikimi motivi v akrilni tehniki.

Termin: torek, 10.15–11.45 na sprotno dogovorjeni lokaciji

Začetek: 13. marec  2018

 

FOTO-VIDEO ŠTUDIJSKI KROŽEK

Mentor: Niko Samsa

Vsebina: Osnove fotografije in računalniške obdelave, osnove snemalne tehnike s fotoaparatom.

Termin in lokacija: ponedeljek, 18.00-19.30, klubska soba Levstikovega doma v Velikih Laščah in terensko delo

Začetek: 26. marec 2018

 

ČEBELARSKI KROŽEK

Mentor: Brane Borštnik

Pridobivanje teoretičnega znanja o čebelah in prenos tega znanja v prakso.

Termin in lokacija: vsak prvi petek v mesecu, 17.00–18.30, klubska soba Levstikovega  doma, Velike Lašče

Začetek: 2. marec 2018

Informacije in prijave: Brane Borštnik,  tel. 031 336 905

 

ZELIŠČARSKE DELAVNICE

Mentorici: Ana Usenik in Darja Mlakar (Društvo Zapotok)

Vsebina: V sklopu treh delavnic z naslovom Svet zdravilnih rastlin in začimb se bo tretja delavnica odvijala aprila ali maja v naravi s spoznavanjem in nabiranjem zdravilnih rastlin. Vključene bodo tudi dihalne in telesne vaje.

Zeliščarske delavnice se izvajajo z doplačilom, ki je odvisno od članstva v UTŽO Velike Lašče.

 

DRUGI DOGODKI IN PREDAVANJA

  1. marec 2018 ob 18. uri: Predavanje Andreja Pešca z naslovom »Premagaj stres, strah in izgorelost«. Predavanja se lahko udeležijo tako člani kot nečlani UTŽO, odvijalo pa se bo v klubski sobi Levstikovega doma, Velike Lašče.

V marcu bomo v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo Velike Lašče izvedli praktični prikaz obrezovanja sadnega drevja s teoretičnimi osnovami ; datum bo določen naknadno.

  1. april 2018: Obisk Krke d.d. Novo mesto ob njihovem dnevu odprtih vrat.

Maj 2018: Ogled čebelarstva Braneta Borštnika, ki nas bo ob tej priliki seznanil s tem, kaj vse lahko dobimo iz čebeljega panja za naše boljše počutje.

O točnem datumu teh in morebitnih drugih zanimivih dogodkov boste pravočasno obveščeni.

*************************************************************

Letna članarina UTŽO Velike Lašče znaša 5,00 eur. Prispevek za študijske krožke je 15,00 eur na semester (poravnan prispevek vam omogoča vstop na srečanja vseh študijskih krožkov). Delavnice se izvajajo z doplačilom.

Čebelarski krožek se izvaja v okviru Čebelarskega društva Velike Lašče.

Prijave in dodatne informacije:

KUD Primož Trubar Velike Lašče, UTŽO Velike Lašče, Stritarjeva cesta 1,

1315 Velike Lašče

telefon: 041 380 036 (Danica Cvetko)

spletna stran: https://kud.trubar.si/utzo/

elektronska pošta: [email protected]

 

UTŽO Velike Lašče je članica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

Delovanje UTŽO omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Velike Lašče.