UTŽO Velike Lašče: Vabilo na foto-video krožek

UTŽO Velike Lašče: Vabilo na foto-video krožek

V 2. semestru študijskega leta 2017/2018 začenja pod okriljem UTŽO Velike Lašče z delom tudi

FOTO-VIDEO študijski krožek

pod mentorstvom Nika Samse.

Krožek bo potekal ob ponedeljkih od 18. do 19. 30 ure oziroma po dogovoru v Klubski sobi Levstikovega doma v Velikih Laščah, kasneje tudi na terenu.

Prvo srečanje bo v ponedeljek, 26. marca, ob 18. uri.

Prijavite se lahko preko elektronske pošte na [email protected]

ali na telefon 041 380 036 (Danica Cvetko)

 

Lepo vabljeni!