UTŽO Velike Lašče krožki in delavnice 2019/2020: zimski semester

UTŽO Velike Lašče krožki in delavnice 2019/2020: zimski semester

NAŠ KRAJ VČERAJ, DANES, JUTRI

Mentorica: mag. Barbara Pečnik

Udeleženci študijskega krožka spoznavajo lokalno okolje v preteklosti in sedanjosti. Spoznavajo zgodovino, etnološke posebnosti, navade in običaje ljudi nekdaj in danes. Poleg predavanj in uvodnih predstavitev tem delo vključuje samostojno raziskovanje posameznih vsebin, oglede zbirk kulturne dediščine in aktualnih razstav. Veliko prostora je tudi za druženje. V letošnjem študijskem letu bo osrednja pozornost namenjena Dobrepolju, ki je nekdaj vsaj v delu sodilo pod velikolaški sodni okraj. Pogledali bomo tudi malo čez, v Suho krajino do izvira Krke.

Termin in lokacija: ponedeljek, 16.00–17.30na Trubarjevi domačiji na Rašici

Začetek: 4. november  2019

FILOZOFIJA ZA VSAKDANJE ŽIVLJENJE

Mentor: Uroš Cankar

Filozofija je najstarejša veda, iz katere izhajajo vse ostale. V sodobni, tehnološko hitro razvijajoči se družbi se nam dozdeva, da so vsi problemi posameznika in družbe lahko rešljivi. Pa je res tako? Ko imamo v življenju problem v odnosu do samega sebe ali bližnjih, ali res dobimo rešitev z nekaj kliki na internetu ali pa smo potem še bolj zmedeni? Na srečanjih bodo udeleženci predvsem skozi razpravo obravnavali stara filozofska vprašanja v sodobnem družbenem kontekstu. Izhajali bodo iz skupnih izkušenj in po potrebi vključevali filozofske mislece ter ugotavljali, kaj nam lahko ti ponudijo za današnji čas. Tematsko bo poudarek predvsem na problemih, ki izhajajo iz razmerja med posameznikom in skupnostjo, in na vprašanju, kako plodno sobivati kljub različnim nazorom in interesom.

Termin in lokacija: torek, 16.30–18.00 na Trubarjevi domačiji na Rašici

Začetek: 22. oktober 2019

RAČUNALNIŠKI KROŽEK

Mentor: Matjaž Klančar s sodelavci

Vsebina: Vsebina tega krožka bo letos namenjena predvsem začetnikom, ki si želijo pridobiti osnovno znanje o delu z računalnikom ter o uporabi pametnih telefonov in tablic.

Termin in lokacija: sreda, 18.00–19.30, računalniška učilnica na Osnovni šoli Primoža Trubarja Velike Lašče

Začetek: 23. oktober 2019

LITERARNA SKUPINA KUD Primož Trubar Velike Lašče

Mentorica: mag. Ana Porenta

Udeleženci bodo na krožku aktivno spoznavali različne literarne zvrsti in dela, poudarek bo na lastnem literarnem ustvarjanju. Poleg poezije se bodo posvetili tudi kratkim proznim zapisom, besednim igram in s svojimi branji sodelovali na različnih prireditvah ter kaj izmed ustvarjenega tudi objavili. 

Termin in lokacija: enkrat mesečno ob četrtkih ob 17.00 uri, klubska soba Levstikovega doma, Velike Lašče

Začetek: 17. oktober 2019

LIKOVNE DELAVNICE

Mentorici: Urša Meke Sabol in Ana Meke

Tokrat se bomo posvetili željam udeležencev likovnega tečaja. Slika/risba bo izhajala iz tendence posameznika, kar pa bomo nadgradili s slikarskim znanjem in opremili z rdečo nitjo, ki bo povezovala vsa likovna dela. Ustvarjalci se bodo poglobili v svoje želje, občutke in misli. Ideje bomo razdelali na podlagi pogovora in skic in ustvarili umetniško delo. Bo pa seveda tudi kakšno presenečenje. 

Termin: torek, 10.15–11.45 v ateljeju Dragice Kern v Pečkih

Začetek: 15. oktober 2019

POGOVORI Z ZDRAVNICO

Mentorica: Darinka Grmek Štrukelj

Glavna tema se bo letos vrtela okrog vprašanja, kaj pridobimo in kaj izgubimo, če preveč hitimo, in kaj sploh je cilj hitenja.

 Termin in lokacija: dvakrat mesečno ob četrtkih, 17.00–18.30, klubska soba Levstikovega doma, Velike Lašče

Začetek: 24. oktober 2019

ČEBELARSKI KROŽEK

Mentor: Brane Borštnik

Pridobivanje teoretičnega znanja o čebelah in prenos tega znanja v prakso.

Termin in lokacija: pravilomavsak prvi petek v mesecu, 17.00–18.30, klubska soba Levstikovega  doma, Velike Lašče

Začetek: 3. oktober 2019

Informacije in prijave: Brane Borštnik,  tel. 031 336 905

ZELIŠČARSKE DELAVNICE

Mentorici: Ana Usenik in Darja Mlakar (Društvo Zapotok)

Vsebina: Na temosvet zdravilnih rastlin in začimb bodo organizirane 3 delavnice. Novembra 2019 bodo glavna tema jesenski plodovi – zakladnica za naše zdravje, februarja 2020 bomo govorili o naravni pomoči pri težavah s čutili, tretja  delavnica pa se bo odvijala spomladi 2020 v naravi s spoznavanjem in nabiranjem zdravilnih rastlin. Vključene bodo tudi dihalne in telesne vaje ter delavnica z aromaterapevtko.

Lokacija za prvo in drugo delavnico: Klubska soba Levstikovega doma, Velike Lašče

Začetek:  21. november 2019 ob 17. uri

*************************************************************

Letna članarina UTŽO Velike Lašče znaša 5,00 eur.

Prispevek za študijske krožke je 15,00 eur na semester za prvi izbrani krožek in 5 evrov za vsak nadaljnji krožek.

Delavnice se izvajajo z doplačilom, ki je odvisno od članstva v UTŽO Velike Lašče.

Čebelarski krožek se izvaja v okviru Čebelarskega društva Velike Lašče.

Prijave in dodatne informacije:

KUD Primož Trubar Velike Lašče, UTŽO Velike Lašče, Stritarjeva cesta 1,

1315 Velike Lašče, telefon: 041 380 036 (Danica Cvetko)

spletna stran: https://kud.trubar.si/utzo/

elektronska pošta: [email protected]

UTŽO Velike Lašče je članica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

Izvajanje programa UTŽO sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Velike Lašče.