Študijski krožek “FILOZOFIJA ZA VSAKDANJE ŽIVLJENJE”

UČENJE VSE ŽIVLJENJE

Univerza za tretje življenjsko obdobje Velike Lašče

Mentor: Uroš Cankar

Filozofija je najstarejša veda, iz katere izhajajo vse ostale. V sodobni tehnološko hitro razvijajoči družbi se nam dozdeva, da so vsi problemi posameznika in družbe lahko rešljivi. Pa je res tako? Mar na stara filozofska vprašanja: »Kaj lahko vem?, Kaj naj storim?, Kaj smem upati?, Kaj je človek?« res poznamo odgovore? Ko imamo v vsakdanjem življenju nek problem v odnosu do samega sebe ali bližnjih, dobimo rešitev s par kliki na internetu? Ali smo potem še bolj zmedeni oz. celo zavedeni? Končne odločitve, kako ravnati v življenju, moramo še vedno poiskati znotraj lastnega uma in posledice odločitev nosimo vedno sami.

Na srečanjih ne bomo obravnavali in prebirali (pre)zahtevnih filozofskih besedil, temveč predvsem skozi razpravo obravnavali stara filozofska vprašanja v sodobnem družbenem kontekstu. Izhajali bomo iz skupnih izkušenj in po potrebi vključevali filozofske mislece in premislili, kaj nam lahko ponudijo za današnji čas.

Tematsko bo poudarek na etičnih problemih in problemih, ki izhajajo iz razmerja med posameznikom in skupnostjo. Ker dandanes skorajda vsi »pademo na izpitu iz egoizma«, bomo premislili vlogo in pomen posameznika v odnosu do globalne družbe in predvsem na mikro ravni (kot je naša občina) – kako plodno sobivati kljub različnim nazorom in interesom. Je pojem SKUPNO DOBRO res samo še zgodovinski mit in utvara? Ob interesu slušateljev nas lahko zanese tudi na »druge poljane«, ki jih pokriva filozofija.

Za udeležbo ni potrebno nobeno teoretično predznanje, saj kot trdi UMBERTO GALIMBERTI
»S filozofijo se morajo ukvarjati vsi, ker je naravno stanje človeka